Service team (ST)

Service teamet finns på Hantverksgatan 17 och är en företagsgrupp mot äldreomsorgen. Arbetsuppgifter är bland annat att hjälpa till med enklare uppdrag på Hantverksgatan 17 såsom att iordningsställa kaffevagn till konferenser samt hjälpa till med olika uppgifter på gruppboenden och i de gemensamma utrymmena.

Service teamet bemannar tvättstugan på Hantverksgatan 17 där arbetskläder tvättas.

Besöksadress och telefon

Hantverksgatan 17 | 0491-880 00 | Visa på kartan

Ansökan

Ansökan om daglig verksamhet gör du via socialförvaltningens handläggare.

Kontakta oss
Kotaiba Kholi
Enhetschef
Tfn: 0491-880 00
Ansök via socialförvaltningens handläggare
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn