Nymålen

Nymålen är gård belägen strax utanför Oskarshamn. På gården arbetas det med djur och trädgård som sysselsättning och behandling, både i grupp och enskilt. 

Nymålen bedrivs i samverkan mellan kommun och region. På Nymålens webbplats hittar du mer information.

Besöksadress och telefon

Nymålen | 0491-880 00

Ansökan

Ansökan om daglig verksamhet gör du via socialförvaltningens handläggare.

Kontakta oss
Kotaiba Kholi
Enhetschef
Tfn: 0491-880 00
Ansök via socialförvaltningens handläggare
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn