Media

Media gör enklare skrivjobb och fotouppdrag, blandat med egna repotage till tidningen Arket som utkommer cirka tre gånger per år. Vi tillverkar broschyrer, visitkort, förtydligande hjälpmedel såsom Widget-bilder i Comunity Inprint och schemakort. Digitaliserar gamla dokument från kommunarkivet, SLHD. 

Till äldreomsorgen (ÄO) och omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF), gör vi PRI-pärmar. 

Besöksadress och telefon

Varvsgatan 13 | 0491-880 00 | Visa på kartan

Ansökan

Ansökan om daglig verksamhet gör du via socialförvaltningens handläggare.

Kontakta oss
Media
Kotaiba Kholi
Enhetschef
Tfn: 0491-880 00
Ansök via socialförvaltningens handläggare
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn