Anhörigstöd

Avlastning för dig som vårdar anhöriga eller närstående.

Allt fler får vård och omsorg i hemmet. För att det ska fungera på bästa sätt finns det stöd att få för dig som är anhörig.

Alla behöver någon gång få egen tid, tid för att vila eller för aktiviteter på egen hand. Det är behovet hos dig som anhörig eller närstående som styr hur stödet ska se ut.

Anhörigstöd

Viktig information!

Med anledning av coronaviruset är Anhörigstödets aktiviteter inställda tillsvidare. Vi håller dock öppet som vanligt.

Basen i kommunens anhörigstöd är korttidsplatser, anhörigplatser, träffpunkter och information. Vid träffar för anhöriga samarbetar kommunen också med frivilligorganisationer.

Vi ser gärna att du som är anhörig kontaktar oss, kanske har du frågor eller idéer runt vårt anhörigstöd.

Vi som arbetar inom Anhörigstödet är Annika Holgersson och Ewa Axelsson, anhörigstödjare.

Anhörigcentrum

Anhörigcentrum drivs i samverkan med olika frivilligorganisationer och är öppet för dig som vårdar/hjälper en anhörig/närstående. På anhörigscentrum finns möjlighet till gemenskap med andra i samma situation.
Anhörigcentrat finns på Köpmangatan 22.

Ett par gånger i månaden bedriver frivilligorganisationer anhörigträffar klockan 10.00–12.00. Du kan också kontakta Anhörigscentrum om du behöver ha någon att prata med.

Växelvård

Personen som du vårdar kan ansöka om korttidsplats på ett särskilt boende om du behöver vila dig, vara ledig eller resa bort. Det kan vara vid enstaka tillfällen eller i form av växelvård. Växelvård är en regelbunden planerad avlastning. Det innebär att personen du vårdar bor på ett korttidsboende några dagar i följd, och däremellan i den egna bostaden.

Avlösarservice

Avlösarservice innebär att en anhörig som tar hand om sin make/maka kan lämna hemmet under max 10 timmar per månad.

Anhörigplats

Anhörigplatserna är tänkt som akut avlastning för dej som vårdar och bor tillsammans, med en anhörig eller närstående. Om exempelvis du som anhörigvårdare själv blir sjuk kan din make/maka ganska akut få en anhörigplats på ett boende upp till sju nätter.

De två anhörigplatserna är belägna i Solbacka-huset på Mäster Palms väg 3 och finns på gruppboendet Solgränd telefon, 0491-88921 samt på Solängen, telefon 0491-889 22.

Solgränd och Solängen är bemannade både dag och natt så Du kan ringa dygnet runt och har möjlighet att komma till boendet när som helst på dygnet. Lägenheten är utrustad med säng och sängkläder, samt handdukar. Vad du ska ta med berättar personalen när du ringer. Resan till och från anhörigplatserna ombesörjer du själv, personalen möter vid entrén.

Mer information kring anhörigstöd och olika stödformer samt kostnad per dygn, kan du få hos anhörigstödjarna eller biståndshandläggarna.

Dagverksamhet för dementa

Pilgården dagverksamhet är en del av Anhörigstödet. För att komma till Pilgården behöver du ett biståndsbeslut. Kontakta Servicecenter, 0491-880 00.