Anhörigstöd

Anhörigstöd är avlastning för dig som vårdar anhöriga eller närstående.

Allt fler får vård och omsorg i hemmet. För att det ska fungera på bästa sätt finns det stöd att få för dig som är anhörig.

Alla behöver någon gång få egen tid, tid för att vila eller för aktiviteter på egen hand. Det är behovet hos dig som anhörig eller närstående som styr hur stödet ska se ut.

Anhörigstöd

Basen i kommunens anhörigstöd är korttidsplatser, anhörigplatser, träffpunkter och information. Vid träffar för anhöriga samarbetar kommunen också med frivilligorganisationer.

Vi ser gärna att du som är anhörig kontaktar oss, kanske har du frågor eller idéer runt vårt anhörigstöd.

Vi som arbetar inom anhörigstödet är Annika Holgersson och Ewa Axelsson, anhörigstödjare.

Anhörigcentrum

Anhörigcentrum drivs i samverkan med olika frivilligorganisationer och är öppet för dig som vårdar/hjälper en anhörig/närstående. På anhörigscentrum finns möjlighet till gemenskap med andra i samma situation.
Anhörigcentrat finns på Köpmangatan 22.

Ett par gånger i månaden bedriver frivilligorganisationer anhörigträffar. Du kan också kontakta Anhörigscentrum om du behöver ha någon att prata med.

Växelvård

Personen som du vårdar kan ansöka om korttidsplats på ett särskilt boende om du behöver vila dig, vara ledig eller resa bort. Det kan vara vid enstaka tillfällen eller i form av växelvård. Växelvård är en regelbunden planerad avlastning. Det innebär att personen du vårdar bor på ett korttidsboende några dagar i följd, och däremellan i den egna bostaden.

Avlösarservice

Avlösarservice innebär att en anhörig som tar hand om sin make/maka kan lämna hemmet under max 10 timmar per månad.

Anhörigplats

På korttidsboendet Sjösidan på Elefanten finns en anhörigplats, som är till för den som vårdas i hemmet av anhörig. Platsen är bokningsbar och kan användas exempelvis vid planerade resor, operationer med mera. Personal finns på boendet dygnet runt. 

Lägenheten är utrustad med säng och sängkläder, samt handdukar. Vad du ska ta med berättar personalen när du ringer. Resan till och från anhörigplatserna ombesörjer du själv, personalen möter vid entrén.

För bokning och mer information, kontakta Anhörigstödet under kontorstid minst en vecka innan vistelsens första dag. 

Kontakta oss
Anhörigstödet
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Köpmangatan 22
572 31 Oskarshamn
Katarina Bredhammar
Enhetschef
Tfn: 0491-880 00