Mötesplatser, Daglig verksamhet och Sysselsättning

I Oskarshamns kommun finns det mötesplatser för dig som är äldre.

Daglig verksamhet LSS och sysselsättning SoL  för dig som  har en funktionsvariation. 

Vi erbjuder också mötesplatser för dig som är utsatt för våld, har ett missbruk eller en psykisk ohälsa.