Trygghetslarm

Om du upplever det otryggt att vara ensam hemma, eller om du är orolig för att ramla och bli liggande, kan du ansöka om ett trygghetslarm. 

Hur fungerar ett trygghetslarm?

Om du behöver hjälp, larmar du genom att trycka på en bärbar larmknapp eller på trygghetslarmet. Den bärbara larmknappen kan bäras runt halsen eller runt handleden.

Trygghetscentralen i Örebro tar emot ditt larm dygnet runt. De kontatar sedan kommunens hemtjänstpersonal i det område där du bor. Personalen kommer därefter hem till dig för att hjälpa dig.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om tryghetslarm genom att fylla i en blankett som du skickar till kommunen. Du kan också ansöka genom att boka möte med en biståndshandläggare – en tjänsteperson som tar reda på dina behov och om du uppfyller kraven för att få tryghetslarm. Biståndshandläggarna når du på telefon 0491-880 00.

Vad kostar det?

Avgiften per installerat trygghetslarm är 300 kronor per kalendermånad. Avgiften är inkomstprövad och reduceras om du redan betalar maxtaxa eller du inte har tillräckligt med avgiftsutrymme. Avgiften reduceras inte vid frånvaro.

Kontakta oss
Emma Erlingsson
Tfn: 0491-880 00, vardagar kl. 8–16
Besöksadress:
Mäster Palms väg 3
572 55 Oskarshamn