Trygghetskamera

Närbild på en kamera från Axis. Foto.

Trygghetskamera – för dig som behöver nattillsyn utan att bli störd

Från och med 2021 erbjuder Oskarshamns kommun alla brukare med biståndsbeslut på nattillsyn, tillsyn med trygghetskamera istället för fysisk tillsyn. I samband med att du beviljas nattillsyn kommer Oskarshamns kommun att kontakta dig för installation av kameran. Om behovet upphör kommer vi hem till dig och hämtar kameran.

Beslutet att erbjuda trygghetskamera grundar sig i ett pilotprojekt som vi haft sedan våren 2019. Åtta brukare i ordinärt boende erbjöds då att ha en trygghetskamera installerad i sitt hem, för att testa hur det skulle vara att ha tillsyn under natten digitalt istället för fysiska besök. Efter ett minst sagt lyckat projekt med åtta nöjda brukare erbjuder vi nu nattillsyn med trygghetskamera till alla som har behov av tillsyn under natten.

Vad är en trygghetskamera?

Trygghetskamera är en tjänst som vänder sig till dig med ett biståndsbeslut om nattillsyn där en kamera installeras i ditt hem och används för att utföra tillsyn på distans.

Hur fungerar tillsyn via trygghetskamera?

Kameran installeras på ett diskret ställe med god översikt över sovplatsen och ställs in med ett så kallat tidsfönster. Ett tidsfönster är en överenskommen tid med dig om när tillsynen ska ske. Det är endast under tidsfönstret som det är möjligt att starta kameran. Övrig tid är kameran helt avstängd och omöjlig för personal att koppla upp sig mot.

Kameran eller personalen kan inte spara eller lagra bilder, ljud eller filmmaterial. Det enda som registreras är loggtider när tillsynen utfördes, hur länge tillsynen varat samt vem som har gjort tillsynen. Det är endast behörig personal som kan utföra tillsyn via kameran.

I händelse av att du inte befinner dig i sängen eller att tekniken inte fungerar utför personalen en fysisk tillsyn.

Fördelar med en trygghetskamera för tillsyn

  • Kameran avger varken ljud eller ljus, därmed kan en tillsyn utföras samtidigt som du får en god nattsömn. Eftersom kameran inte väcker dig i onödan minskar dessutom risken för fallolyckor under nattetid.
  • Eftersom tillsynen sker på distans är det möjligt att utföra tillsyn på en mer precis tid, helt enligt de överenskommelser personalen har gjort med dig.
  • Du får samma trygghet och hjälp med digital tillsyn som vid fysisk tillsyn, utan att personal behöver komma in i ditt hem.

Vanliga frågor och svar om trygghetskamera

Kostar kameran något extra?

Nej, kameran kostar inget extra utöver den omsorgsavgift som du normalt betalar för din tillsyn.

Kan någon använda kameran och titta på mig i mitt hem när som helst?

Nej. Endast behörig personal kan koppla upp sig mot kameran och göra tillsyn. Detta kan enbart ske under tidsfönstret som är överenskommet mellan dig och personalen.

Vad händer om jag inte ligger i sängen när ni utför tillsynen genom kameran?

Vid ett sådant tillfälle kommer vi att prova att koppla upp oss mot kameran igen efter 5–10 minuter (i händelse av att du är på toaletten eller liknande). Om du fortfarande inte ligger i sängen efter andra gången kommer nattpatrullen att åka ut till dig och kontrollera att allt är som det ska.

Jag har flera besök av nattpatrullen där vissa besök kräver stöttning av nattpatrullen och andra besök är enbart tillsyn. Kan en kamera vara något för mig?

Absolut! De besök som kräver stöttning av nattpatrullen kommer fortsättningsvis vara fysiska. Det är bara besöken
som enbart är tillsyn som kan utföras via kameran.

Får jag bestämma hur ofta tillsynen ska ske?

Hur ofta din tillsyn ska ske beror på vad du har fått beviljat från din biståndshandläggare.

Vad händer om det blir strömavbrott och kameran inte fungerar?

Det märks direkt om kameran eller internetuppkopplingen inte fungerar. Om detta skulle ske åker nattpatrullen ut som vanligt och genomför nattillsyn på plats.

Såhär tycker deltagarna från pilotprojektet om trygghetskameran

Under pilotprojektet har vi intervjuat de brukare som haft en trygghetskamera installerad i sin bostad. Här kan du läsa ett axplock av resultatet:

Hur upplevde du din nattillsyn innan trygghetskameran?

”Hade tidigare tillsyn två gånger under natten och då brukade jag alltid bli väckt under andra besöket. Med kameran så blir jag inte längre väckt” – Vårdtagare A

”Svårt, då jag vaknade när nattpatrullen öppnade med låset. Kunde inte somna om sedan” – Vårdtagare B

Har du upplevt en mer sammanhållen sömn under testet med trygghetskameran?

Sover bättre hela natten. Vaknar inte och ”väntar” på tillsynen (nattpatrullen) – Vårdtagare C

Ja, eftersom det var svårt att somna om efter tillsynen av nattpatrullen. – Vårdtagare B

Har du känt dig trygg med att tillsynen görs via trygghetskameran?

Det går bra med kameran, tänker inte på att den står där. – Vårdtagare A

Ja, det känns bra. Känns som ett sällskap – Vårdtagare D