Personlig assistans

Rätten till personlig assistans innefattar antingen biträde av personlig assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans.

Oskarshamns kommun har ansvar för insatsen personlig assistans när det grundläggande behovet av insats inte överstiger 20 timmar i veckan. Med grundläggande behov menas hjälp med personlig hygien, att klä på och av sig, att äta och att kommunicera.

När ditt behov av personlig assistans överstiger 20 timmar per vecka kan du ansöka om personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) genom Försäkringskassan.

Val av assistansanordnare

Oskarshamns kommun är en av flera assistansanordnare. Du väljer själv vilken anordnare som ska utföra din personliga assistans. Om du väljer annan assistansanordnare får du ekonomiskt stöd enligt Försäkringskassans schablonbelopp. 

Ansökan

Du kan ansöka om personlig assistans via Socialförvaltningens handläggare.

Kontakta oss
Ansök via socialförvaltningens handläggare
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Enhetschef Personlig assistans
Jessica Segerhjelm
Tfn: 0491- 880 00