Ledsagarservice

Om du har behov av hjälp med aktiviteter utanför hemmet såsom besöka vänner, anhöriga eller delta i fritids- eller kulturaktiveter kan du ansöka om ledsagarservice. 

Du kan även ansöka om ledsagarservice vid ett specifikt tillfälle, till exempel utflykter och resor.

Ansökan

Ansökan om ledsagarservice gör du via Socialförvaltningens handläggare.

Intresseanmälan ledsagarservice

Är du intresserad av att utföra ledsagarservice? Kontakta ansvarig samordnare för ytterligare information.

Kontakta oss
Ansök via socialförvaltningens handläggare
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Enhetschef Avlösarservice, stöd-och kontaktfamilj, kontaktpersoner och ledsagning
Cecilia Hällblad
Tfn: 0491-880 00