Korttidsvistelse för barn och ungdomar

Korttidsboende för barn och ungdomar

Ett korttidsboende ska ge barn eller ungdom med funktionsnedsättning möjlighet till miljöombyte och rekreation. Det ska också ge dig som anhörig möjlighet till avlastning.

Korttidsvistelse kan erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov.

Läs mer om kortidsboende för barn och ungdomar.

Stöd-eller kontaktfamilj

Ett alternativ till korttidsboende kan vara att barnet eller ungdomen vistas hos en stöd- eller kontaktfamilj.

Ansökan

Ansökan om korttidsvistelse för barn och ungdomar gör du via Socialförvaltningens handläggare.

Är du intresserad av att vara stödfamilj?

Att vara stöd- eller kontaktfamilj innebär att öppna sitt hem för ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning. Hos dig som stödfamilj får barnet miljöombyte och de anhöriga ges möjlighet till avlastning och möjlighet till avkoppling.

Både familjer och ensamstående kan ha uppdrag som stödfamilj. Du ska ha en trygg och stabil livssituation, intresse och tid för uppdraget. Barnet eller ungdomen vistas hos dig ett bestämt antal tillfällen per månad. Du får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Kontakta oss
Enhetschef
Tfn: 0491-880 00
Enhetschef Avlösarservice, stöd-och kontaktfamilj, kontaktpersoner och ledsagning
Cecilia Hällblad
Tfn: 0491-880 00
Ansök via socialförvaltningens handläggare
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn