Avlösarservice i hemmet

Om du är anhörig till barn, ungdom eller vuxen med funktionsnedsättning kan du ansöka om avlösarservice i hemmet. 

Avlösarservice i hemmet innebär att en person kommer hem och avlastar anhörig. Du som anhörig har då möjlighet att kunna vila, genomföra egna aktiviteter eller göra ärenden utanför hemmet. 

Avlösarservice i hemmet kan vara en regelbunden insats och även en lösning vid akuta situationer.

Ansökan

Ansökan om avlösarservice i hemmet gör du via Socialförvaltningens handläggare. 

Kontakta oss
Ansök via socialförvaltningens handläggare
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Enhetschef Avlösarservice, stöd-och kontaktfamilj, kontaktpersoner och ledsagning
Cecilia Hällblad
Tfn: 0491-880 00