Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Välkommen till Omsorg för personer med funktionsnedsättning

Omsorg för personer med funktionsnedsättning ansvarar för att ge dig med funktionsnedsättning det stöd som du är i behov av för att kunna leva ett självständigt liv.

Om du har behov av stöd i hemmet kan du ansöka om insatser hos socialförvaltningens handläggare. Alla insatser som ges är individuellt behovsprövade, det innebär att handläggaren utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina behov.

Omsorg för personer med funktionsnedsättning strävar efter att du ska vara nöjd med din insats. Lämna gärna en synpunkt så att vi kan bli bättre.