Team Väster

Oskarshamns kommuns hemtjänst värnar om varje persons integritet, trygghet och värdighet. Varje person får det den har behov av oavsett vilket kön, etnicitet, sexualitet, religiös övertygelse, ålder och funktionalitet man har.

Team Väster, område Väster och Terassen är ett glatt gäng undersköterskor och vårdbiträden. Hos oss arbetar både kvinnlig och manlig personal med många års erfarenhet inom vårdyrket. Vi strävar efter att ge brukaren trygg och delaktig omsorg som innehåller service- och omsorgsinsatser. Dessa insatser ska underlätta möjligheterna att bo kvar i den egna bostaden så länge man önskar. Det är planeraren som organiserar det dagliga arbetet och vi arbetar för att ha god kontinuitet.

Område Väster hjälper dig som bor i de västra delarna av innerstaden och Område Terassen hjälper dig som bor i området kring Terassvägen.

Arbetsgruppen arbetar i team  med kommunens övriga proffessioner. som exempelvis sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och biståndshandläggare.

 

 

Besöksadress och telefon

Mäster Palms väg 3 | 0491-889 86 | Visa på kartan

Kontakta oss
Enhetschef Team Väster, område Väster och Terrassen
Olof Svensson
Tfn: 0491-880 00