Team City

Arbetsgruppen består till största delen av utbildade undersköterskor. i Team City arbetar både kvinnor och män och vi har en varierad åldersspridning.

För att kunna ge bästa service med god kontinuitet arbetar vi i mindre team, där varje individ har sin egen kontakman.

I teamet ingår en enhetschef som har det övergripande ansvaret, en planerare som har till uppgift att planera och fördela besöken hos individerna. I teamet ingår även sjuksköterskor, rehabpersonal och handläggare.

Tillsammans har vi många års erfarenhet inom vård och omsorg.

Hemtjänstgruppen är behjälplig i Oskarshamns innerstad och har kontor på Smålandsgatan 14.

Besöksadress och telefon

Hantverksgatan 17 | 0491-76 43 69 | Visa på kartan