Norra hemtjänsten

Personalen i Norra hemtjänsten arbetar i brukarens egna hem utifrån biståndshandläggarens beviljade insatser.

Arbetsgruppen består till största delen av utbildade undersköterskor. I Norra hemtjänsten arbetar både kvinnor och män och vi har en varierad åldersspridning.

Personalen i Norra hemtjänsten utgår från sin lokal på Nygatan 2 i Figeholm och arbetar över ett geografiskt område runt norra delarna av Oskarshamn

Norra hemtjänsten ingår i ett team med en enhetschef som har det övergripande ansvaret och en planerare som har till uppgift att planera och fördela besöken hos våra brukare. I teamet ingår även sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och biståndshandläggare. 

 

Besöksadress och telefon

Nygatan 2 572 92 Figeholm| 0491-76 46 89 | Visa på kartan