Kristinebergs hemtjänst

Oskarshamns kommuns hemtjänst värnar om varje persons integritet, trygghet och värdighet. Varje person får det den har behov av oavsett vilket kön, etnicitet, sexualitet, religiös övertygelse, ålder och funktionalitet man har.

Hemtjänsten är basen i äldreomsorgen och innehåller service- och omsorgsinsatser i ditt hem. Dessa insatser ska underlätta möjligheterna att bo kvar i den egna bostaden så länge man själv önskar.

Alla insatser grundar sig på en ansökan från dig eller från din godkända företrädare. Hemtjänstens dagliga arbete planeras av en medarbetare, dessa kallas för planerare.

Du och din närstående kan nå personal på telefon/telefonsvarare mellan klockan 07.00 och 21.00. Telefonsvararen lyssnas av regelbundet.

Hemtjänsten i Oskarshamns centrala delar cyklar eller går till sina bokade besök.

Kristineberg är beläget cirka 2 kilometer sydost om Oskarshamns centrum. Området ligger naturskönt med nära till både hav och skog samtidigt som det i närområdet finns ett mindre centrum. I Kristinebergs centrum finner du bland annat frisör och livsmedelsaffär.

I området är även en Träffpunkt belägen där alla är välkomna. 

Besöksadress och telefon

Ingenjörsvägen 63 | 0491-76 46 40 | Visa på kartan