Kundval inom hemtjänsten, LOV

Vad innebär kundval inom hemtjänst?

I Oskarshamns kommun finns kundval inom hemtjänst enligt Lagen om valfrihetsssytem, LOV.

Du som blir beviljad insats får själv välja vilket företag, så kallad utförare, som ska utföra insatsen och du kan när som helst välja att byta utförare. Det kallas för kundval inom hemtjänst. Om du inte vill eller kan välja finns ett ickevalsalternativ som i Oskarshamns kommun är kommunens hemtjänst. För att du ska kunna välja utförare behöver det finnas företag som godkänts av kommunen. Just nu finns ingen utförare som tecknat avtal med kommunen.

Kommunens hemtjänst har ansvar för trygghetslarm och alla insatser på natten oavsett vilken utförare du väljer.

Utförare i Oskarshamns kommun

Välkommen till Oskarshamns kommuns hemtjänst i egenregi

Vi möter dig respektfullt och professionellt i din situation och sätter dina behov i centrum. Viktigt för oss är att du ska känna dig delaktig och trygg i din vardag.

Vi vill undelätta för dig att kunna bo kvar i ditt eget hem och känna dig trygg och nöjd. Vi erbjuder hjälp med både omvårdnad och service.

Vi utför hemtjänst i alla områden inom Oskarshamns kommun