Färdtjänst

Du kan söka färdtjänst om:

  • du har en funktionsnedsättning och som gör det väldigt svårt för dig att förflytta dig och/eller har svårigheter att resa med kollektivtrafik.
  • din funktionsnedsättning är bestående i minst tre månader eller längre.

Du måste i regel acceptera samåkning med andra resenärer och avvikelser i resväg samt restid.

Färdtjänsttillståndet är individuellt och kan se olika ut för olika personer. 

Vem ansvarar för färdtjänst

Som regional kollektivtrafikmyndighet har Region Kalmar län ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst för samtliga kommuner i Kalmar län.

Detta gäller både myndighetsutövning (att bestämma vem som har rätt till färdtjänst och riksfärdtjänst) och utförande (beställning och transport). Reglerna för färdtjänst och riksfärdtjänst är lika oavsett i vilken av länets kommuner du är folkbokförd.