Korttidsboende för vuxna

Zafiren och Sjösidan är äldreomsorgens korttidsenheter med totalt 22 platser.

Korttidsplatserna är till för att:

  • ge stöd i hemmet som växelboende eller tillfällig avlösninggöra utredning om framtida insatser
  • ge möjlighet att vänta på annat boendege vård i livets slut

Korttidsvistelsen är tidsbegränsad, hur länge beror på var och ens behov.

Ansökan gör du hos biståndshandläggaren som tar beslut om korttidsvistelse.

På korttidspaltserna finns personal dygnet runt.

Kontakta oss

Sektionschef
Charlotte Kreutz Lundgren
Tfn: 0491-76 44 02
Sektionschef
Karin Torstensson
Tfn: 0491-76 44 03