Bostad med särskild service för personer med psykisk ohälsa

Här kan du få information om de bostäder med särskild service för personer med psykisk ohälsa som finns i Oskarshamns kommun. Vi erbjuder bostad med särskild service både enligt LSS och SoL. 

Vi tycker att det är viktigt att du trivs i din bostad och att dina önskemål tydligt ska framkomma. Vi erbjuder dig att ha en kontaktman som tillsammans med dig skriver en genomförandeplan. I genomförandeplanen står det bland annat om dina vanor och förmågor till att leva ett självständigt liv. Vi har dig i fokus.

Om du som anhörig behöver samtalstöd finns anhörigstödet tillgängligt för dig.

Omsorg för personer med funktionsnedsättning strävar efter att du ska vara nöjd med din insats. Lämna gärna en synpunkt så att vi kan bli bättre.

Ansökan om bostad med särskild service gör du via Socialförvaltningens handläggare.