Bostad med särskild service för äldre med funktionsnedsättning

Elvbacken

Ett boende med sju lägenheter. Utöver gemensamt utrymme med vardagsrum och kök, finns en aktivitetslägenhet för daglig sysselsättning.

Elvbacken finns i Fårbos bostadsområde med närhet till livsmedelsaffär och grönområden. 

Besöksadress och telefon

Källehorvavägen 11 | 0491-76 46 95 | Visa på kartan

Ansökan

Ansökan om bostad för äldre med funktionsnedsättning gör du via Socialförvaltningens handläggare.

Kontakta oss

Ansök via socialförvaltningens handläggare
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Jennie Håkansson
Enhetschef
Tfn: 0491-880 00
Patientansvarig Sjuksköterska
Elvbacken
Tfn: 0491-76 47 39
Områdeschef Området för personer med funktionsnedsättning
Harriet Hveen Hugosson
Tfn: 0491-880 00