Boende och stöd för ensamkommande barn

Inom område IFO, Placeringsenheten, enheten för ensamkommande barn arbetar vi med ensamkommande barn, barn och ungdomar som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare.

Det är Migrationsverket som ansvarar för om individen ska få uppehållstillstånd eller ej, men det är kommunerna som får ansvar för att bistå ungdomarna i det vardagliga livet.

Oskarshamns kommun ansvarar för att en del av de flyktingar som kommer till Sverige får det de behöver i Oskarshamn, inklusive boende, stöd, aktiviteter och utbildning.

Inom Boendeenheten ryms ett stödboende med ett antal lägenheter.

På Placeringsenheten, enheten för ensamkommande barn arbetar för närvarande fyra socialsekreterare och två familjehemssekreterare.

Socialsekreterarna utreder vad varje ungdom behöver, inklusive boendeform, hälsa, vardagsliv och skolgång. Socialsekreterarna följer ungdomen även efter utredningens slut, så att de får så goda möjligheter som möjligt i Sverige. Målet är att varje ungdom ska ha fått de bästa förutsättningarna inför vuxenlivet.

Verksamheten IFO:s stödboende

Vi följer vår verksamhetsplan och arbetar lågaffektivt vilket innebär att vi har ett lugnt och tryggt bemötande.

En dag på jobbet innehåller allt från läkarbesök, samtal, läxhjälp, matlagning, kontakt med myndigheter samt gode män och aktiviteter. Vi använder oss av olika verktyg såsom arbetsplaner och genomförandeplan för att de ska få färdigheter som hjälper dem att komma ut i samhället.

Det är viktigt att få ut våra ungdomar på olika aktiviteter som de är intresserade av. Vi har sett att det är bra både för den fysiska och psykiska hälsan.

Vi ska finnas här för att stödja, vägleda och skapa goda relationer med våra ungdomar. Vi försöker prata så mycket svenska som möjligt men när det krävs använder vi telefontolk.

Kontakta oss

RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

måndag: klockan 08:30–17:30

tisdag - torsdag: klockan 08:30-16:00

fredag: klockan 08:30-14:30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12:00–13:00.

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.

Enhetschef Placeringsenheten
Monica Wimmergren
Tfn: 0491-880 00
Områdeschef Individ- och familjeomsorgen
Catharina Högstedt
Tfn: 0491-880 00