Somatiskt boende

Somatiskt boende är till för dig som har ett omfattande fysiskt behov av vård och omsorg eller inte längre känner dig trygg hemma med stöd och hjälp från hemtjänst eller omvårdnadsgrupper.

Boendet

Det somatiska boendet har tillgång till personal under hela dygnet och i alla lägenheter finns trygghetslarm. I bostaden finns egen dusch och toalett samt ett litet pentry. Ofta finns det också en egen balkong.

I nära anslutning till bostaden, finns gemensamhetsutrymme för måltider och samvaro.

Du har eget hyreskontrakt på lägenheten.

Måltider

I ett särskilt boende ingår alla måltider, inklusive mellanmål. Utöver att maten ska vara god och vällagad så är det viktigt att det är trevligt vid måltiderna. Om man har behov av specialkost eller dietkost får man det utan extra kostnad.

Hälso- och sjukvård i det särskilda boendet

Hemsjukvård innebär att man får medicinsk vård i vårdbostaden. På boendet finns det en ansvarig sjuksköterska. Hemsjukvård kan ges av sjuksköterskan eller av undersköterska. Hemsjukvård kan ges under hela dygnet. Det är primärvårdens läkare som ansvarar för läkarinsatser. Rehabiliteringen syftar till att behålla det friska så länge som möjligt. Den som till exempel har behov av gångträning kan få hjälp med det av personalen.