Sjösidan

Sjösidan är ett korttidsboende på Elefanten med 8 platser och bemanning dygnet runt. Platserna är fördelade på växelvård och korttidsplacering för utredning och/eller i väntan på särskilt boende.

Besöksadress och telefon

Varvsgatan 21 | 0491-886 85 | Visa på kartan