Sjösidan

Sjösidan är ett korttidsboende på Elefanten med 8 platser och bemanning dygnet runt. Platserna är fördelade på korttidsboende, växelvård och anhörigplats.

Korttidsboende

Korttidsboende inom vård- och omsorgsboende är en behovsbedömd insats och beviljas utifrån behov enligt socialtjänstlagen (SoL). Biståndet beviljas för omvårdnad, träning, aktivering och mobilisering. Korttidsboende kan beviljas för dig som efter en vårdplanering på sjukhuset bedöms behöva ytterligare hjälp och stöd. Kommunens biståndshandläggare planerar tillsammans med dig om fortsatta insatser för stöd och hjälp. Beslut om korttidsboende är tidsbestämt utifrån dina behov och uppföljning sker under vistelsetiden.

Växelvård

Personen som du vårdar kan ansöka om korttidsplats om du behöver vila dig, vara ledig eller resa bort. Det kan vara vid enstaka tillfällen eller i form av växelvård. Växelvård är en regelbunden planerad avlastning. Det innebär att personen du vårdar bor på ett korttidsboende några dagar i följd, och däremellan i den egna bostaden.

Anhörigplats

På korttidsboendet Sjösidan på Elefanten finns en anhörigplats, som är till för den som vårdas i hemmet av anhörig. Platsen och kan användas exempelvis vid planerade resor, operationer med mera. Personal finns på boendet dygnet runt. 

Lägenheten är utrustad med säng och sängkläder, samt handdukar. Vad du ska ta med berättar personalen när du ringer. Resan till och från anhörigplatserna ombesörjer du själv, personalen möter vid entrén.

Besöksadress och telefon

Varvsgatan 21 | 0491-886 85 | Visa på kartan

Kontakta oss
Enhetschef Sjösidan
Emma Hägg
Tfn: 0491-880 00
Patientansvarig sjuksköterska
Sjösidan
Tfn: 0491-880 00