Korttidsboende för vuxna

Zafiren och Sjösidan är äldreomsorgens korttidsenheter med totalt 22 platser.

Korttidsplatserna är till för att:

  • ge stöd i hemmet som växelboende eller tillfällig avlösninggöra utredning om framtida insatser
  • ge möjlighet att vänta på annat boendege vård i livets slut

Korttidsvistelsen är tidsbegränsad, hur länge beror på var och ens behov.

Ansökan gör du hos biståndshandläggaren som tar beslut om korttidsvistelse.

På korttidspaltserna finns personal dygnet runt.