Korttidsboende för vuxna

Korttidsenhet 4 och 5 samt Sjösidan är äldreomsorgens korttidsenheter med totalt 28 platser.

Korttidsplatserna är till för att:

  • ge stöd i hemmet som växelboende eller tillfällig avlösninggöra utredning om framtida insatser
  • ge möjlighet att vänta på annat boendege vård i livets slut

Korttidsvistelsen är tidsbegränsad, hur länge beror på var och ens behov.

Ansökan gör du hos biståndshandläggaren som tar beslut om korttidsvistelse.

På korttidsplatserna finns personal dygnet runt.

Kontakta oss
Områdeschef Äldreomsorg
Charlotte Kreutz Lundgren
Tfn: 0491-880 00
Områdeschef Äldreomsorg
Chalotte Kreutz Lundgren
Tfn: 0491-880 00