Behov av annat boende

Kontakta oss

Områdeschef Äldreomsorgen
Helena Steen
Tfn: 0491-889 40
Områdeschef Området för personer med funktionsnedsättning
Harriet Hveen Hugosson
Tfn: 0491-886 08
Områdeschef Individ- och familjeomsorgen
Annika Kratz
Tfn: 0491-889 54
T.f. Områdeschef Etablering
Anna Edvardsson
Tfn: 0491-889 50
Verksamhetschef Hälso-och sjukvård
Mitko Capanov
Tfn: 0491-889 42
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn