Behov av annat boende

Kontakta oss

Områdeschef Äldreomsorgen
Helena Steen
Tfn: 0491-889 40
Områdeschef Området för personer med funktionsnedsättning
Harriet Hveen Hugosson
Tfn: 0491-886 08
Områdeschef Individ- och familjeomsorgen
Anna Edvardsson
Tfn: 0491-889 50
Områdeschef Hälso-och sjukvård
Susanne Klingstedt