Anhörigstöd för vuxna

Serviceinsats             

Anhörigstöd för vuxna är ett utarbetat program som ger strategier och stöd för hur man bättre ska kunna hantera situationer som kan uppstå, känslor som väcks och för att undvika medberoende. Man jobbar igenom ett givet antal sessioner och insatsen avslutas efter uppföljning och utvärdering.

Målgrupp                

Anhörigstöd för vuxna vänder sig till anhöriga och närstående till personer med drog-/missbruksproblematik.

Tidsram                     

10–12 sessioner med cirkaa en träff per vecka, sedan uppföljning och utvärdering.

Beskrivning av insats                         

Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT), är ett evidensbaserat program inriktad på att stödja och vägleda anhöriga till personer med missbruks och beroendeproblematik. Sedan 2015 rekommenderas CRAFT i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer som stöd för anhöriga. Målet är att hjälpa den anhörige med att uppnå en bättre livskvalitet, samt att engagera och motivera sin närstående in i behandling.

Övergripande mål    

Syftet är att den anhörige under de omständigheter han/hon nu lever i ska kunna frigöra sig och växa som människa.

Vi som arbetar med anhörigstöd är behandlare med fortbildning inom Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT), motiverande intervju (MI), utbildning inom drogkunskap och beroendelära, återfallsprevention, KBT.

Kontakta en behandlare via receptionen på Vuxen.

Kontakta oss
RECEPTION VUXNA
Tfn: 0491-76 46 02
Besöksadress:
Hantverksgatan 70
572 57 Oskarshamn

Öppettider för Ekonomi-och stödenheten och Vuxenenhetens reception:

Telefontid:

måndag–fredag: 08.30–09.30

Receptionens öppettider är:

Måndag: 08.30–10.30 och 13.00–16.00

Tisdag: 08.30–09.30 och 13.00–14.30

Onsdag: 08.30–10.30

Torsdag; 08.30–10.30 och 13.00–14.30

Fredag: 08:30–10.30

Lunchstängt varje dag klockan 12.00–13.00

Väntrummet är öppet vid inbokade besök.

I VUXNA ingår: Ekonomi- och stödenheten, Vuxenenheten, VNR