Rådgivning

Rådgivning och kortare vägledning

Telefon- och mailkonsultation för föräldrar och barn/ungdom.

Information och rådgivning gällande social problematik.

Målgruppen: Frågor gällande barn och ungdomar i åldern 0-18 år.

Vid telefonsamtal direkt vägledning och mail besvaras inom 24 timmar måndag -fredag.

Kontakta enheten Råd och Stöd på mailadress ros.familj@oskarshamn.se