Kontaktperson och kontaktfamilj

Vill du engagera dig i någon som behöver stöd och sociala kontakter? Bli kontaktfamilj eller kontaktperson.

Kontaktperson

Som kontaktperson åtar du dig att träffa en ung eller vuxen människa en eller ett par gånger i veckan. Syftet med träffarna kan vara att bidra till en meningsfull fritid, bryta isolering och skapa kontakt till en vuxen person som lyssnar. Man träffas och gör någonting tillsammans.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem under överenskomna tider. Kontaktfamiljen ger avlastning för barnets föräldrar och en möjlighet för barnet att få fler viktiga vuxna i sitt nätverk. Anledningen till att en kontaktfamilj behövs kan vara:

  • Ensamstående förälder som behöver stöd
  • Barn/unga som behöver vuxna förebilder
  • Barn med funktionshinder
  • Sjukdom inom familjen där avlastning behövs
  • Förälder som inte förmår ge barnet det stöd som behövs
  • Barnet behöver miljöombyte

Socialnämnden utreder och beslutar om behovet finns. Kontaktfamilj är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot den enskildes vilja.

Hur blir jag kontaktperson eller kontaktfamilj?

För att vara kontaktperson eller kontaktfamilj behövs ingen speciell utbildning.

När du anmält ditt intresse gör socialtjänsten en utredning och när det gäller kontaktfamiljer görs hembesök. Om du får uppdraget får du ersättning enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer.

Vill du veta mer? Kontakta receptionen på Barn- och familj.

Kontakt
RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Telefon: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

måndag: klockan 08.30–17.30
tisdag-torsdag: klockan 08.30–16.00
fredag: klockan 08.30–14.30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12.00-13.00.

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.

Enhetschef Placeringsenheten
Ana Becovic
Telefon: 0491-880 00