Du som är förälder till ett HVB-placerat barn

Alla barn behöver föräldrar. Både tidigt och senare i livet, när barnet ska finna sin egen identitet och skapa sitt eget liv.

Delaktighet

Att vara förälder till ett barn man inte delar vardagen med är ibland en svår uppgift. Man slutar inte att bry sig om sitt barn eller oroa sig när barnet bor någon annanstans.

Som förälder till ett barn/den unge, boende på ett HVB-hem, bjuds du in att vara delaktig i den vårdplan som upprättas för ditt barn. Vården har alltid ett specifikt syfte och mål. När vårdplanen uppfyllts och vård inte längre behövs kommer barnet att skrivas ut.

Barnets bästa

Barnet kan känna sig osäkert på hur det ska förhålla sig till placeringen. För barnets bästa är det därför viktigt att alla samarbetar. Det ställer krav på föräldrar, socialtjänst och HVB-hemspersonal. Om de vuxna är överens så hjälper det barnet/den unge.

Stöd till dig

Som förälder har du rätt till stöd från socialtjänsten för att hitta den roll som fungerar bäst för ditt barn.

Det finns också myndigheter och organisationer du kan vända dig till. Några länkar hittar du här:

Rainbow Sweden – Paraplyorganisation för brukarorganisationer.

IVO Inspektionen för vård och omsorg  – Sidor för dig som är förälder till ett placerat barn.

Socialstyrelsen

Barnperspektivet.se – BRIS webbsidor för vuxna