Hem för vård eller boende (HVB)

Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet som erbjuder daglig omsorg i en hemlik miljö. Behandlingen bedrivs av proffesionella i nära samarbete med socialtjänsten.

Barn som behöver ett HVB är alla olika, men gemensamt är att stöd med hjälp av olika öppenvårdsinsatser eller familjehem inte bedöms kunna hjälpa barnet i det aktuella läget.

Här har vi också samlat information till dig som är barn i HVB, dig som är förälder till ett barn i HVB och till dig som vill bli HVB.

Målgrupp för HVB-verksamheter

Ett HVB kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis skadligt bruk och beroende eller beteendeproblematik.

Verksamheten ska bedrivas enligt socialtjänstlagen.

Innehållet i verksamheten ska anpassas efter den enskildes individuella behov och förutsättningar, och utformas så att vistelsen upplevs som meningsfull. Vistelsen på ett HVB sker under begränsad tid.

Kontakta oss
RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

måndag: klockan 08.30–17.30
tisdag-torsdag: klockan 08.30–16.00
fredag: klockan 08.30–14.30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12.00-13.00.

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.

Enhetschef Placeringsenheten
Ana Becovic
Tfn: 0491-880 00
RECEPTION VUXNA
Tfn: 0491-76 46 02
Besöksadress:
Hantverksgatan 70
572 57 Oskarshamn

Öppettider för Vuxna:

Telefontid:

måndag och onsdag - fredag: klockan 08.30-09.30
tisdag: klockan 08.30-09.15

Receptionens öppettider är:

måndag: klockan 08.30–11.00 och 13.00-17.30
tisdag: klockan 08.30-09.15 och 13.00-14.30
onsdag-fredag: klockan 08.30-11.00 och 13.00-14.30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12.00–13.00

Väntrummet är öppet vid inbokade besök.

Enhetschef Vuxenenheten
t.f. Michael Edlund
Tfn: 0491-880 00