Hem för vård eller boende (HVB)

Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet vars grundpelare bygger på en behandlingstanke, daglig omsorg och en hemlik miljö. Behandlingen bedrivs yrkesmässigt i nära samarbete mellan socialtjänsten och behandlingshem.

Barn som behöver ett HVB är alla olika, men gemensamt är att stöd med hjälp av olika öppenvårdsinsatser, inte bedöms kunna hjälpa barnet i det aktuella läget.

Här har vi också samlat information till dig som är barn i HVB, dig som är förälder till ett barn i HVB och till dig som vill bli HVB.

Målgrupp för HVB-verksamheter

Ett HVB kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beteendeproblematik.

Målgruppen kan också vara ensamkommande barn som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Verksamheten ska bedrivas enligt socialtjänstlagen.

Innehållet i verksamheten ska anpassas efter den enskildes individuella behov och förutsättningar, och utformas så att vistelsen upplevs som meningsfull. Vistelsen på ett HVB sker under begränsad tid.

Kontakta oss

RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Vill du göra en anmälan om att ett barn far illa?

Kontakta mottagningssekreterarna,
0491-76 47 65 och/eller 0491-76 47 74

Faxnr: 0491-76 47 69

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

Måndag: klockan 8:30-17:30
Tisdag - Torsdag: klockan 8:30-16:00
Fredag: klockan 8:30-14:30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12:00-13:00.

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.

Enhetschef Placeringsenheten
Monica Wimmergren
Tfn: 0491-76 48 15