För dig som vill bli familjehem

Alla barn behöver en familj och en trygg plats att bo på, de behöver ett hem. Många barn har fått en trygg plats i ett familjehem. Familjen kan se olika ut; man kan vara gift, sambo eller ensamstående, med eller utan barn.

Vad innebär det att vara ett familjehem?

Att vara familjehem innebär att vara en ställföreträdande, trygg familj där barnet kan få ro och en säker, stadig grund att växa och utvecklas från. Man arbetar i team med socialtjänsten och med barnets ursprungliga familj.

Vilka är barnen?

Barn som behöver ett familjehem har erfarenheter i livet som gör att de behöver möta trygga vuxna. Orsaken kan vara att barnets föräldrar brister i omsorgen på grund av egna problem, eller att barnet kommit ensam till Sverige utan anhöriga, ensamkommande flyktingbarn. När det gäller de lite äldre barnen kan det vara relationsproblem mellan barn och förälder som är orsaken bakom en placering.

Hur blir man ett familjehem?

Tänk igenom noggrant om du/ni har tid, utrymme och möjlighet för ytterligare en familjemedlem. Diskutera i familjen så att alla är överens. Lär mer under Min insats och på Familjehem Sverige.se kan du testa dig. Kontakta receptionen på Barn och familj om du har fler frågor.

Det är viktigt att matcha barn med familj för att placeringen ska bli lyckad, utifrån t ex ålder, bakgrund, intresse och behov. Alla placeringar sker i samråd.

Innan placeringen görs en utredning av din familj med bl.a. intervjuer och kontroll av misstanke- och belastningsregister. Socialnämnden ger ett godkännande för barnet som ska tas emot.

Frågor och svar om arvode- och omkostnadsersättningar hos Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Kontakta oss
RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

måndag: klockan 08.30–17.30
tisdag-torsdag: klockan 08.30–16.00
fredag: klockan 08.30–14.30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12.00-13.00.

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.

Enhetschef Placeringsenheten
Ana Becovic
Tfn: 0491-880 00