För dig som vill bli familjehem

Alla barn behöver en familj och en trygg plats att bo på, de behöver ett hem. Många barn har fått en trygg plats i ett familjehem. Familjen kan se olika ut; man kan vara gift, sambo eller ensamstående, med eller utan barn.

Vad innebär det att vara ett familjehem?

Att vara familjehem innebär att vara en ställföreträdande, trygg familj där barnet kan få ro och en säker, stadig grund att växa och utvecklas från. Man arbetar i team med socialtjänsten och med barnets ursprungliga familj och nätverk.

Vilka är barnen?

Barn som behöver ett familjehem har erfarenheter i livet som gör att de behöver möta trygga vuxna. Orsaken kan vara att barnets föräldrar brister i omsorgen på grund av egna problem, eller att barnet kommit ensam till Sverige utan anhöriga, ensamkommande flyktingbarn. När det gäller de lite äldre barnen kan det vara relationsproblem mellan barn och förälder som är orsaken bakom en placering.

Hur blir man ett familjehem?

Tänk igenom noggrant om du/ni har tid, utrymme och möjlighet för ytterligare en familjemedlem. Diskutera i familjen så att alla är överens.

Det är viktigt att matcha barn med familj för att placeringen ska bli lyckad, utifrån t ex ålder, bakgrund, intresse och behov. Familjen ska ha god möjlighet att ta ställning till uppdraget i lugn och ro; ni är experter på er familj. Alla placeringar sker i samråd.

Innan placeringen görs en utredning av din familj med bl.a. intervjuer och kontroll av social- och kriminalregister. Socialnämnden ger ett godkännande för barnet som ska tas emot.

Kontakta oss

RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Vill du göra en anmälan om att ett barn far illa?

Kontakta mottagningssekreterarna,
0491-76 47 65 och/eller 0491-76 47 74

Faxnr: 0491-76 47 69

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

Måndag: klockan 8:30-17:30
Tisdag - Torsdag: klockan 8:30-16:00
Fredag: klockan 8:30-14:30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12:00-13:00.

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.

Enhetschef Placeringsenheten
Monica Wimmergren
Tfn: 0491-76 48 15