För dig som är familjehem

Ni som är familjehem gör en stor insats som ofta får avgörande betydelse i ett barns liv. På denna sidan finns samlad information som kan vara till stöd och hjälp.

Barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn.

Stat, regioner och kommuner ska säkerställa de rättigheter barnet har enligt konventionen. Även privata aktörer som utför tjänster åt staten som berör barn skyldiga att följa konventionen. Exempelvis fristående skolor och sjukvårdsinrättningar.

Mer om barnkonventionen 

FaCO

FaCO är en ideell organisation för bland annat  familjehem, jourhem och kontaktfamiljer.

Familjehemmet.se

Familjehemmet.se är en sida för dig som funderar på att bli, eller kanske redan är, familjhem, jourhem eller kontaktfamilj.

Skolfam

Inom Skolfam (Skolsatsning inom familjehemsvården) görs satsningar för goda utbildningsresultat hos familjehemsplacerade barn.

Rädda Barnen

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Med Barnkonventionen som grund arbetar de för att barns rättigheter ska bli verklighet, i Sverige och runt om i världen.

Vårdnadsöverflyttning

Ibland är det bäst för barn att stanna i sitt familjehem. Då kan det bli aktuellt att familjehemmet också blir vårdnadshavare för barnet. Läs mer om vårdnadsöverflyttning.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar.

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner

Socialstyrelsen

Kontakta oss
RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

måndag: klockan 08.30–17.30
tisdag-torsdag: klockan 08.30–16.00
fredag: klockan 08.30–14.30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12.00-13.00.

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.

Enhetschef Placeringsenheten
Ana Becovic
Tfn: 0491-880 00