Du som är förälder till ett placerat barn/ungdom

Alla barn behöver föräldrar. Både tidigt och senare i livet, när barnet ska finna sin egen identitet och skapa sitt eget liv.

Delaktighet

Att vara förälder till ett barn man inte delar vardagen med är ibland en svår uppgift. Man slutar inte att bry sig om sitt barn eller oroa sig när barnet bor i ett annat hem.

Du kan vara delaktig i barnets liv på olika sätt. Du kan dela ett intresse, eller uppmärksamma och stödja en särskild förmåga hos ditt barn.

Du är också bärare av barnets historia och kan hjälpa till med att behålla kontakten med släkt och nätverk.

Barnets bästa

Barnet kan känna sig osäkert på hur det ska förhålla sig till de vuxna, känna lojalitetskonflikt. För barnets bästa är det viktigt att du ger tillåtelse för barnet att trivas i sin nya familj. Det stäler stora krav på föräldrar, socialtjänst och familjehem.

Barn mår bättre om förhållandet mellan alla vuxna är bra.

Stöd till dig

Som förälder har du rätt till stöd från socialtjänsten för att hitta den roll som fungerar bäst för ditt barn.

Kontakta oss

RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

Måndag 08.30–17.30
Tisdag–torsdag 08.30–16.00
Fredag 08.30–14.30

Lunchstängt varje dag klockan 12.00–13.00.

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.

Enhetschef Placeringsenheten
Monica Wimmergren
Tfn: 0491-880 00