Du som är barn i ett familjehem eller HVB

Den här sidan är för dig som är barn i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende (HVB). Här hittar du länkar där du kan läsa om familjehem och HVB samt om dina rättigheter.

Trygghet och delaktighet

Du som bor i familjehem eller HVB har rätt till en trygg plats att bo på och vuxna som tar väl hand om dig och lyssnar på det du vill säga. Du har också rätt att veta varför du är placerad och att vara delaktig när det bestäms saker som rör dig.

Ibland upplever barn att de är ensamma om att bo i familjehem, men det är en väldigt vanlig insats.

Stöd

När du bor i familjehem eller HVB har du en egen socialsekreterare på socialtjänsten som du kan vända dig till. Din socialsekreterare följer hur du mår och hur det går för dig i skolan.

Det finns också myndigheter och organisationer du kan vända dig till. Några länkar hittar du här:

IVO, Inspektionen för vård och omsorg

Hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg, finns sidor speciellt för dig som bor i ett familjehem eller HVB. Du kan mejla dit, eller ringa till deras barntelefon. IVO är en statlig myndighet som lyder under regeringen.

BRIS, Barnens rätt i samhället

BRIS, Barnens rätt i samhället, sidor kan du skriva själv – till en vuxen på BRIS eller jämnåriga. Eller läsa vad andra har skrivit, ringa, mejla, chatta...

Barnombudsmannen och Barnkonventonen

Barnombudsmannen är barnens ombud. De arbetar för barn och unga utifrån FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen.

Rädda Barnen

Rädda Barnen arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och verksamheten grundar sig på Barnkonventionen.

Knas Hemma

Knas Hemma arbetar tillsammans med ungdomar för att barnets rättigheter och röster ska stärkas i familjehem och HVB-hem och genom att visa, berätta och förklara utifrån deras egna perspektiv och erfarenheter.

Koll på soc

Regeringen har bestämt att Socialstyrelsen och Barnombudsmannen ska ha information om socialtjänsten, soc, för barn och unga. Anledningen är att många barn och unga inte känner till soc, vad de gör och på vilket sätt de kan hjälpa och stötta.

Kontakta oss
RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

måndag: klockan 08.30–17.30
tisdag-torsdag: klockan 08.30–16.00
fredag: klockan 08.30–14.30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12.00-13.00.

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.

Enhetschef Placeringsenheten
Ana Becovic
Tfn: 0491-880 00