Fältsekreterare

Vad gör fältsekreterarna?

Fältarna arbetar förebyggande med tidiga insatser och tidig upptäckt av ungdomar med normbrytande beteende. I fältarbetet är vi även på platser där ungdomar befinner sig, som exempelvis på:

  • skolor
  • stan
  • fritidsgårdar
  • olika ungdomsarrangemang
  • organiserade nattvandringar

Fältarna samarbetar med andra aktörer

Fältarna samarbetar med andra aktörer genomför drogvaneundersökningar, håller föräldrainformation, genomför ART-samtal samt ger enskilt stöd till ungdomar. Fältarbetet i Oskarshamns kommun riktar sig främst till ungdomar i åldrarna 13-17 år. Fältarna samarbetar med:

  • skolor
  • fritidsgårdar
  • polis
  • socialtjänstens andra enheter och yrkesgrupper
  • andra kommuners förebyggande verksamhet

Drogvaneundersökningar

Oskarshamns kommun genomför regelbundna drogvaneundersökningar i grundskolans årskurs 8 i samarbete med Mönsterås och Vimmerby kommuner. Syftet är att kartlägga ungdomars användning av alkohol, narkotika och tobak.

Fältsekreterarna är även delaktiga vid genomförande av LUPPen (Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken), även här i årskurs åtta.

Hör av dig till oss fältare om du har funderingar eller frågor kring din ungdom.

Kontakta oss

RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

Måndag 08.30–17.30
Tisdag–torsdag 08.30–16.00
Fredag 08.30–14.30

Lunchstängt varje dag klockan 12.00–13.00.

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.