ART - Aggression Replacement Training

ART–Aggression Replacement Training

ART är ett manualbaserat preventionsprogram för ungdomar som beter sig aggressivt. Insatsen utvecklades av amerikanska psykologer under 1980-talet och introducerades i Sverige under slutet av 1990-talet. Mer information om ART på Socialstyrelsens webbplats.

Målgrupp

Ungdomar 12–20 år med betydande brister i sociala färdigheter, förmåga till ilskekontroll och moraliskt resonerande.

Syfte

Insatsen syftar till att minska aggressivitet, öka sociala färdigheter och främja den moraliska utvecklingen hos ungdomarna. På längre sikt är syftet att förhindra att de återfaller i normbrytande beteende.

Råd- och stödenheten kan erbjuda ungdomar ART träning

Arbetet görs på uppdrag av skolor, föräldrar och socialtjänst. Hör av er till våra ungdomsbehandlare om ni har några funderingar.

Social färdighetsträning och inlärning av färdigheter får ungdomarna själva lära sig en social färdighet per tillfälle. Detta sker genom ett kort och uppstyrt rollspel.

Genom hemuppgifter tränas sedan färdigheten i verkliga livet.

Exempel på sociala färdigheter är: lyssna, be om hjälp, be om ursäkt, ge och ta emot komplimang, följa instruktioner, samtal etcetera.

Känslokontrollträning 

Genom korta uppstyrda rollspel lär sig ungdomarna att hantera svåra situationer, kontrollera sin ilska och förstå andras känslor. I känslokontrollträningen lär man sig hantera stor besvikelse, ilska och ledsenhet. Ungdomarna lär sig känna igen sina egna signaler.

Moralträning

Genom diskussion kring olika problemsituationer där moral är huvudingrediensen lär sig ungdomarna att ta ställning och resonera. Här får ungdomen ta ställning till sina åsikter och uttrycka sina tankar och ord. Ämnen som kan diskuteras är: Alkohol, narkotika och tobak, vänskap, livsstil mm.

Vi arbetar utifrån S-B-K. Tillsammans med ungdomen arbetar man igenom

  • Startsignal (vad gör mig arg)
  • Beteende (vad händer när jag blir arg) och 
  • Konsekvens (vad får mitt handlande för konsekvenser). Sedan även med Känslodämpare (vad kan jag göra för att behålla lugnet).   

Kontakt med föräldrar sker löpande under ART-samtalen.

Kontakta oss
RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

måndag: klockan 08.30–17.30
tisdag-torsdag: klockan 08.30–16.00
fredag: klockan 08.30–14.30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12.00-13.00.

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.