Anhörigstöd till barn/ unga i åldrarna 6-18 år

Serviceinsats:

Anhörigstöd till unga.

Verksamhet:

Ges som familjestöd i första hand, med möjlighet till kombination av enskilt samtalsstöd för barnet/den unge.  I andra hand finns möjlighet för barnet/den unge till enbart enskilt samtalsstöd, ges med förälders samtycke för minderåriga barn/unga.

Målgrupp:

Unga i åldrarna 6 – 18 år som är anhöriga till vuxen eller annan viktig närstående som:  -missbrukar alkohol/droger  -har psykisk sjukdom  -neuropsykiatriska svårigheter   

Tidsram:

1-10 träffar

Beskrivning av insatsen:

Vi utgår från ett systemteoretiskt arbetssätt – ”människan i sitt sammanhang”. Inriktningen är att stödja familjen att hitta egna lösningar på sina bekymmer. Möten utifrån olika konstellationer.   

Övergripande mål: 

Avlasta den unge från skuld, skam och ansvar. Förmedla kunskaper kring problematiken. Hjälpa barnet/den unge utforma strategier för uppkomna situationer. Lära den unge att uttrycka känslor och våga visa sin egen vilja. 

Vi som arbetar med metoden är familjebehandlare. 

För mer information kontakta Råd- och stödenheten

Kontakta oss
RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

måndag: klockan 08.30–17.30
tisdag-torsdag: klockan 08.30–16.00
fredag: klockan 08.30–14.30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12.00-13.00.

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.