Ungdomsbehandlare

Vad gör ungdomsbehandlarna?

Ungdomsbehandlarna arbetar förebyggande med tidiga insatser och tidig upptäckt av ungdomar med normbrytande beteende. Ungdomsbehandlarna samarbetar med andra aktörer, håller i gruppverksamhet, har ART-samtal samt ger enskilt stöd till ungdomar. Ungdomsbehandlarnas arbete riktar sig främst till ungdomar i åldrarna 13-17 år.

ART–Aggression Replacement Training

Ungdomsbehandlarna arbetar med ART. Det görs på uppdrag av skolor, föräldrar och socialtjänst. ART är en metod som används i samtal med ungdomar med någon form av beteendeproblematik, t.ex. ilska och utåtagerande beteende. Tillsammans med ungdomen arbetar man igenom Startsignal (vad gör mig arg), Beteende (vad händer när jag blir arg) och Konsekvens (vad får mitt handlande för konsekvenser). Sedan även med Känslodämpare (vad kan jag göra för att behålla lugnet). Kontakt med föräldrar sker löpande under ART-samtalen.

Ungdomsbehandlarna samarbetar med:

  • skolor
  • fritidsgårdar
  • ungdomsenheten
  • polis
  • socialtjänstens andra enheter och yrkesgrupper
  • andra kommuners förebyggande verksamhet

Hör av dig till oss ungdomsbehandlare om du som ungdom har funderingar eller frågor, även föräldrar är välkomna med frågor.

Kontakta oss
RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

måndag: klockan 08.30–17.30
tisdag-torsdag: klockan 08.30–16.00
fredag: klockan 08.30–14.30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12.00-13.00.

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.