Samarbetssamtal

Enligt socialtjänstlagen 5 kap 3§ skall kommunen sörja för att föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i frågor som gäller vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning (samarbetssamtal).

Syftet med samtalen är att ni ska kunna samarbeta kring barnen och hitta bra lösningar för dem, som ni båda kan acceptera. Samtalen är kostnadsfria och varken föräldrar eller barn registreras i socialregistret. En förutsättning är att ni båda två vill delta.

Samarbetssamtal kan behövas när ni som separerade föräldrar behöver hjälp med att hantera svårigheter, problem och konflikter i ert föräldraskap för att gemensamt komma fram till vad som är barnets bästa. Samtalen ska underlätta samförståndslösningar så att ni kan lösa era tvister utanför domstol. Målet är dels att ni ska kunna enas i frågor kring barnen, dels förbättra er förmåga att samarbeta som föräldrar.

Det är föräldraskapet samtalet ska fokuseras på och inte att förmå er som föräldrar att fortsätta leva tillsammans. Samtalen ska handla om barnets vårdnad, boende och umgänge. Ni ska kunna fungera som föräldrar till era gemensamma barn trots att ni inte lever tillsammans.

Om föräldrar inte är överens om vårdnad, boende och umgänge kan domstolen ge ett uppdrag åt kommunens familjerätt att genom samarbetssamtal försöka få föräldrarna att komma överens.

Om ni är eniga kan samtalen avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Familjerätten kan även skriva juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge efter genomförd utredning.

Kontakta oss
Familjerätten, reception
Tfn: 0491-76 47 60
Postadress:
Hantverksgatan 64 572 57 Oskarshamn

Familjerätten finns på två besöksadresser:

Faderskap för sambos/ gifta, besöksadress: Lamellvägen 5

Övriga faderskap och familjerätt, besöksadress: Hantverksgatan 66