Ändra barnets efternamn

Enligt barnkonventionen, artikel 8 har barn rätt till sin identitet, sitt medborgarskap, sitt namn och sina släktförhållanden.

Ett barn kan byta namn om båda föräldrarna är överens om namnbytet. Ändring av namn görs hos Skatteverket.

Om föräldrarna inte är överens kan den förälder som önskar att barnet ska byta namn vända sig till tingsrätten med en ansökan. Tingsrätten begär socialnämndens yttrande före beslut. Nämndens utredning ska visa om det är till barnets bästa att ett namnbyte sker. Utredningen görs hos familjerätten.

 

Kontakta oss
Familjerätten, reception
Tfn: 0491-76 47 60
Postadress:
Hantverksgatan 64 572 57 Oskarshamn

Familjerätten finns på två besöksadresser:

Faderskap för sambos/ gifta, besöksadress: Lamellvägen 5

Övriga faderskap och familjerätt, besöksadress: Hantverksgatan 66