Familjecentralen

Familjens växtkraft - Vårt mål

Familjecentralen är en träffpunkt där barn och föräldrar står i centrum. Målsättningen är att:

  • Erbjuda familjer med barn 0-6 år en heltäckande service inom hälsovård och via sociala insatser.
  • Att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar.

På Familjecentralen erbjuds stöd och hjälp till barnfamiljer i livets olika perioder. I samma byggnad arbetar:

  • Barnmorskor
  • Sjuksköterskor
  • Förskollärare
  • Kurator

All personal har tystnadsplikt.

På Familjecentralen finns:

Kontakta oss
RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

måndag: klockan 08.30–17.30
tisdag-torsdag: klockan 08.30–16.00
fredag: klockan 08.30–14.30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12.00-13.00.

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.

Familjecentralen
Besöksadress:
Lamellvägen 5
572 32 Oskarshamn