Dödsboanmälan

Oskarshamns kommun, Ekonomi och Stöd, kan hjälpa dig med dödsboanmälan. När någon avlider måste man gå igenom och redovisa den avlidne personens ekonomi. Det kallas bouppteckning och den skickas till Skatteverket. Du kan göra den själv eller anlita jurist eller begravningsbyrå.

Dödsboanmälan

Äger man inget hus, bostadsrätt eller mark eller inte har så mycket pengar kan Ekonomi och Stöd istället göra en dödsboanmälan. Det är en enklare form av bouppteckning som görs utan kostnad.

Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till begravningskostnaderna kan du ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen upp till fastställt normbelopp ("begravningshjäp"). Att en dödsboanmälan görs är en förutsättning för att kunna ansöka om bistånd.

En dödsboanmälan kan bara göras av en boutredare på Ekonomi och Stöd. Boutredaren skickar dödsboanmälan till Skatteverket. Anmälan bör lämnas in senast två månader från dödsfallet. Tillsammans med boutredaren kan du också få råd kring andra ekonomiska och praktiska problem.

Tillgångar

De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas till begravningen och gravsten - och i andra hand till kostnader som hör ihop med dödsfallet, till exempel uppsägningshyra och vårdkostnader till kommun och region.

Fastighet, tomträtt och bostadsrätt

Om det finns en fastighet eller tomträtt kan det inte göras någon dödsboanmälan. I vissa fall ska man göra en dödsboanmälan om det finns en bostadsrätt. Här är det aktuella marknadsvärdet som avgör. Är du osäker kan du kontakta boutredaren för råd.

Räkningar till dödsboet

När det kommer räkningar till dödsboet och det saknas tillgångar, ska de anhöriga kontakta fordringsägarna och meddela detta. När dödsboanmälan är registrerad hos Skatteverket ska de anhöriga begära en kopia från Ekonomi och Stöd och skicka till varje fordringsägare. Alla skulder, utom begravningskostnad och lån där det finns borgensman, avskrivs om det saknas tillgångar.

 

Kontakta oss
RECEPTION VUXNA
Tfn: 0491-76 46 02
Besöksadress:
Hantverksgatan 70
572 57 Oskarshamn

Öppettider för Ekonomi-och stödenheten och Vuxenenhetens reception:

Telefontid:

måndag–fredag: 08.30–09.30

Receptionens öppettider är:

Måndag: 08.30–10.30 och 13.00–16.00

Tisdag: 08.30–09.30 och 13.00–14.30

Onsdag: 08.30–10.30

Torsdag; 08.30–10.30 och 13.00–14.30

Fredag: 08:30–10.30

Lunchstängt varje dag klockan 12.00–13.00

Väntrummet är öppet vid inbokade besök.

I VUXNA ingår: Ekonomi- och stödenheten, Vuxenenheten, VNR