Barn- och familj

I Oskarshamns kommun finns möjlighet att få samtalsstöd och rådgivning genom socialtjänstens Råd- och stödenhet. Kontakten är kostnadsfri, du kan vara anonym och tystnadsplikt gäller.

Samtalsstöd och rådgivningen är för familjer, barn och ungdomar som är i behov av att prata med en utomstående. Samtalen kan handla om relationer i familjen och med andra, vuxna och barns mående, föräldraskap, kriser samt annat som är viktigt för dig. Samtalen kan ske individuellt, med familjen, i par och med ditt nätverk (släkt, vänner, myndighetspersoner).

På Råd- och stödenheten kan du få kontakt med familjebehandlare och familjerätt.

Tillsammans med dig

Tillsammans med dig/er söker vi hitta det stödet som du och din familj behöver för att gå vidare. Läs mer om de insatser som finns: Insatser för barn, unga och familj.

Kontakta oss
RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

måndag: klockan 08.30–17.30
tisdag-torsdag: klockan 08.30–16.00
fredag: klockan 08.30–14.30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12.00-13.00.

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.

Familjebehandling
Samordnare
Tfn: 0491-880 00