Familj och relationer

I familjer kan man ibland behöva någon utifrån som kan lyssna, vägleda, ge råd och stöd. Ibland kan det vara svårt i relationer, man kan känna svårigheter i sitt föräldraskap eller att man har svårt med att kommunicera med sin partner, sina barn eller sina föräldrar. Oftast löser sig problemen efter en tid men ibland kan man behöva hjälp för att gå vidare. Då är det skönt att kunna prata med någon som har erfarenhet och kunskap.

Råd och Stöd

Barn- och familjesektionens Råd- och stödenhet vänder sig till barn och ungdomar 0-18 år samt deras föräldrar. Råd och Stöd erbjuder olika former av stöd och behandling.

Familjerätt

På familjerätten lämnas information, råd och stöd i frågor gällande familjerättsliga frågor och adoption. Du kan läsa mer på vår sida om familjerätten.

Familjecentralen

Familjecentralen är en träffpunkt där barn 0-6 år och föräldrar står i centrum. Familjens växtkraft är vårt mål. Du kan läsa mera på vår sida om Familjecentralen.

Familjerådgivning

På familjerådgivningen kan ni tala om svårigheter och få hjälp med att finna lösningar på problem. Ni ringer själva och beställer tid och kommer gemensamt till familjerådgivningen. Du kan läsa mera på vår sida om familjerådgivning.

Fältarna

I Oskarshamn finns fältarna som arbetar på offentliga platser för att öka tryggheten och stötta ungdomar i skolan, på stan, på fritidsgårdar och i andra miljöer där ungdomar vistas. Du kan läsa mera på vår sida om fältarna.

Råd via mail

Välkommen till Oskarshamns socialtjänsts rådgivning på webben till ungdomar och föräldrar till barn 0-18 år! Du kan läsa mera på vår sida om råd via mail.

Dödsboanmälan

Oskarshamns kommun, Ekonomi och Stöd, kan hjälpa dig med dödsboanmälan. Du kan läsa mera på vår sida om dödsboanmälan.

Kontakta oss

RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Vill du göra en anmälan om att ett barn far illa?

Kontakta mottagningssekreterarna,
0491-76 47 65 och/eller 0491-76 47 74

Faxnr: 0491-76 47 69

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

Måndag: klockan 8:30-17:30
Tisdag - Torsdag: klockan 8:30-16:00
Fredag: klockan 8:30-14:30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12:00-13:00.

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.

Familjebehandling
Samordnare
Tfn: 0491-76 46 58