Skolfrånvaro

Alla barn i Sverige mellan 6 och 16 år måste gå i skolan. Det kallas för skolplikt och innebär en rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och ungdomar.

Vårdnadshavaren är skyldig att se till att barnet kommer till skolan. I Skollagen står det att kommunen är skyldig att kontrollera att eleverna finns i skolan. Skolan ska kontakta hemmet när eleven är frånvarande och vårdnadshavaren inte anmält frånvaron.

Ogiltig skolfrånvaro

Skolfrånvaro kan bero på morgontrötthet, problem med skolarbetet, svårigheter i det sociala samspelet eller andra problem. Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Därför behöver man som vårdnadshavare hålla sig uppdaterad om hur det går med studierna och försöka stötta om det behövs.

Länkar

SKR - Vänd frånvaro till närvaro

Skolverket - Skolfrånvaro och vägen tillbaka

Kontakta oss
Bildningsförvaltningen
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Annemo Grahm
Verksamhetschef elevhälsan
Tfn: 0491-880 00