Problem i skolan

För det mesta är skoltiden en rolig tid, men någon gång kan det kännas jobbigt. För de flesta varierar det.

Om du tycker att något är jobbigt och du inte trivs i skolan är det bra att prata med någon om det för att kunna hitta en lösning.
Om du behöver hjälp kan du prata med din klasslärare/mentor eller rektorn på din skola. Du kan också prata med skolsköterskan eller kuratorn.

Länkar

1177 Vårdguiden - Om problem i skolan

Kontakta oss
Bildningsförvaltningen
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Annemo Grahm
Verksamhetschef elevhälsan
Tfn: 0491-880 00