Mobbning och kränkande behandling

Det man brukar kalla för mobbning är ofta någon form av kränkande behandling. Kränkande behandling är handlingar som kränker en persons värdighet. Individens upplevelse är viktig för att definiera vad som är kränkande. Att den som kränker någon annan till exempel säger att den bara skojade ursäktar inte beteendet. Det är hur kränkningen uppfattas av den som utsätts som är avgörande. Personalen eller ett barn kan utsätta ett annat barn för kränkande behandling. Kränkande behandling kan ske både enstaka gånger och vid upprepade tillfällen.

Källa: 1177.se

När barn behöver hjälp

Rektor, förskolechef och huvudmän har ett stort ansvar att snabbt utreda och åtgärda akuta mobbningssituationer som uppkommer.
Barn och elever, eller deras föräldrar, ska i första hand anmäla att de är utsatta för kränkningar till läraren, rektor eller huvudmannen för skolan, det vill säga kommunen eller styrelsen.

På varje förskola, skola och fritidshem ska det finnas en plan mot kränkande behandling där du som elev eller föräldrer kan läsa mer om hur förskolan, skolan eller fritidshemmet arbetar förrebyggande mot kränkningar och hur du gör om du vill anmäla en kränkning eller misstanke om kränkning.

Mobbning är vanligare än man tror. En tredjedel av alla skolbarn har blivit utsatta för någon form av mobbning under sin skoltid. Hos många sitter ärren efter mobbning kvar länge, ibland hela livet. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på mobbning.

Tecken på mobbning:

 • Barnet blir tystare
 • Barnet berättar inte vad som händer i skolan
 • Kompisar följer inte med hem
 • Barnet slutar umgås med barndomskompisar
 • Barnet vill inte träffa kompisar på fritiden utan vill hellre vara hemma
 • Barnet får en helt ny umgängeskrets. Ofta i en annan ort än skolan eller den plats barnet blir mobbat på
 • Återkommande huvudvärk och annan värk
 • Vredesutbrott
 • Sämre aptit
 • Mardrömmar
 • Blåmärken och andra skador
 • Saker som mobiltelefon, klocka eller gymnastikkläder försvinner
 • Sämre studieresultat

Källa: 1177.se

Länkar

1177 Vårdguiden - Vad är mobbning och hur kan man hantera det?

DO - Diskrimineringsombudsmannen

Skolverket -  Värdegrundsarbete

Kontakta oss
Bildningsförvaltningen
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Annemo Grahm
Verksamhetschef elevhälsan
Tfn: 0491-880 00