Me-We-grupper

Närmare var tionde 15-åring i Sverige ger omfattande stöd och hjälp till någon
familjemedlem, kompis eller någon annan i sin närhet. Att ge omsorg till en närstående kan göra att man känner press och stress, vilket kan leda till psykisk ohälsa, skolfrånvaro och framtida hälsoproblem.

Målet med Me-We är att stärka unga omsorgsgivaren övergång till vuxenlivet och bidra positivt till deras psykiska hälsa och välbefinnande samt mildra negativ påverkan av psykosociala och miljömässiga faktorer i deras liv.

“Hur har du det?” och “Vad kan jag göra för att hjälpa dig?” De här frågorna vill unga
omsorgsgivare att vuxna ställer till dem så att de ska få en chans till rätt stöd och hjälp.

Unga omsorgsgivare önskar bli identifierade och att vuxna lyssnar på dem.

Grupper kommer att starta till hösten! Vi kommer att träffas vid 8 tillfällen. Vi som kommer att leda grupperna är Lena Ljung, Filippa Blixt, Lisa Johansson och Linda Lotsengård. Vi arbetar med ungdomar i Oskarshamns kommun (kuratorer, fältare och fritidsledare).

Vill du veta mer eller anmäla dig maila då till oss på:
www.me-we@edu.oskarshamn.se

Välkommen att höra av dig!

Lena, Filippa, Lisa och Linda