Anmäla att någon far illa

Genom att anmäla missförhållanden till socialtjänsten kan alla hjälpa till att möta problem så tidigt som möjligt.

1. Anmälningsskyldighet

Alla som arbetar inom skola, förskola, barnhälsovårdsmottagningar och liknande har anmälningsskyldighet. Om de får kännedom om något som kan innebära att socialtjänsten måste ingripa måste de genast anmäla detta.

Socialtjänstens uppgift är sedan att, utifrån anmälan och andra uppgifter, ta ställning till om en utredning ska göras.

2. Anmäla som privatperson

Tycker du att någon far illa och behöver skydd eller vård? Då kan du vända dig till Individ- och Familjeomsorgen och göra en anmälan. Kontaktuppgifter finns i rutan "Kontakta oss".

Är någon i akut fara ska du ringa 112.

Du kan också kontakta den sociala jouren – Sydostjouren. De tar hand om nödsituationer av social karaktär som inte kan vänta till nästa vardag, när den vanliga socialtjänsten har öppet.

3. När ett barn far illa - Så här gör du en anmälan

Du vänder dig till mottagningsteamet vid Barn- och familj. Du kan ringa och berätta om din oro för barnet eller ungdomen. De uppgifter du lämnar tas emot som en anmälan. Mottagning tel: 0491-76 47 65 eller 0491-76 47 74. Du kan vara anonym. Säg då inte ditt namn och telefonnummer när du ringer oss. Du kan även göra en orosanmälan till oss skriftligt, väljer du att vara anonym ska du inte uppge ditt namn eller dina kontaktuppgifter. Tänk på att det som framkommer i anmälan delges dem det rör.

Orosanmälan

Tänk på detta vid en anmälan

När du gör en anmälan är det bäst för barnet om du kan lämna ditt namn, adress och telefonnummer. Det kan vara viktigt att få återkomma med frågor till dig. Det är önskvärt men inte nödvändigt. Det viktiga är att vi får veta om att ett barn behöver hjälp!

Det här brukar vi fråga om när vi tar emot en anmälan om att ett barn far illa:

  • Namn på barnet, adress och telefonnummer.
  • Varför du är orolig för barnet? Beskriv gärna med exempel.
  • Hur länge har du varit orolig för barnet? Vad tror du skall hända om inget görs nu?
  • Tror du det är akut fara för barnet? Om ja, i så fall vilken?
  • Finns det andra barn i familjen som du tror kan fara illa? Om ja, vilka åldrar är det på barnen?
  • Är det något särskilt vi skall tänka på när vi kontaktar barnet eller föräldrarna.
  • Känner barnet och eller föräldrarna till att du kontaktar socialtjänsten och gör en anmälan?
  • Kan du tänka dig att medverka vid en träff för att överlämna anmälan/information med dem det berör?

4. Vad händer efter att en anmälan om att ett barn far illa har gjorts?

Då avgör Barn- och familj om ärendet skall utredas vidare eller ej. Sådan information får Barn- och familj inte delge anmälaren utan att vårdnadshavarna gett sitt samtycke. Vi informerar oftast vårdnadshavaren om att en anmälan är gjord. Vi kontaktar familjen för att göra en förhandsbedömning gällande barnets situation. Barn- och familj säkerställer barnets behov av stöd/skydd och tar ställning till om utredning ska inledas eller inte.

5. Anmäla att en vuxen far illa

Tycker du att någon far illa på grund av missbruk eller våld/misshandel och behöver skydd eller vård ? Kontakta någon på Vuxen. Kontaktuppgifter finns i rutan "Kontakta oss". Är någon i akut fara ska du ringa 112.

Kontakta oss
Anmäla att ett barn far illa?

Kontakta mottagningssekreterarna eller gör en orosanmälan på blankett.

Telefonnummer: 0491–76 47 74 eller 0491-76 47 65

Faxnummer: 0491–841  17

Viktigt, vid anmälan via e-post skriv Anmälan i ämnesrubriken.

 

RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

måndag: klockan 08.30–17.30
tisdag-torsdag: klockan 08.30–16.00
fredag: klockan 08.30–14.30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12.00-13.00.

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.

RECEPTION VUXNA
Tfn: 0491-76 46 02
Besöksadress:
Hantverksgatan 70
572 57 Oskarshamn

Öppettider för Ekonomi-och stödenheten och Vuxenenhetens reception:

Telefontid:

måndag–fredag: 08.30–09.30

Receptionens öppettider är:

Måndag: 08.30–10.30 och 13.00–16.00

Tisdag: 08.30–09.30 och 13.00–14.30

Onsdag: 08.30–10.30

Torsdag; 08.30–10.30 och 13.00–14.30

Fredag: 08:30–10.30

Lunchstängt varje dag klockan 12.00–13.00

Väntrummet är öppet vid inbokade besök.

I VUXNA ingår: Ekonomi- och stödenheten, Vuxenenheten, VNR

Våld i nära relationer (VNR), samordnare
Tfn: 0491-880 00
Besöksadress:
Hantverksgatan 70
572 57 Oskarshamn

RECEPTION VUXNA
0491-76 46 02